Uw partner doorheen een openbare verkoop

.

Verloop

 

Een openbare verkoop verloopt volgens een vaste procedure voorgeschreven in de wet. Sinds de wetswijziging is er in beginsel vanaf 1 januari 2010 slechts één enkele zitdag bij onstentenis van hoger bod.

Voorafgaand zal er de mogelijkheid bestaan voor geïnteresseerden om het pand in kwestie te komen bezichtigen. Hiervoor kan u zowel terecht op vastgestelde data als op afspraak. Wekelijks worden er 2 algemene bezichtigingsmomenten georganiseerd. U kan meerdere malen komen en kan indien gewenst een architect of aannemer meenemen. De bezichtigingen op de vastgestelde dagen zijn gratis.

 

De eerste zitdag wordt vastgesteld door de Notaris ongeveer een maand na het eerste bezichtigingsmoment op een bepaalde locatie die u kan terugvinden op de publicatie van de verkoop. Hiervoor wordt vaak beroep gedaan op lokale café's.

 

Bij aanvang van de verkoop leest de Notaris de verkoopsvoorwaarden voor en bestaat er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Nadien zal het bieden worden aangevat, de Notaris beslist welke de minimumsom waarmee u dient te bieden. Deze zal afnemen naarmate de zaal niet meer reageert. Bij het ophouden van hogere biedingen zal de Notaris toewijzen aan de hoogste bieder onder opschortende voorwaarde van een hoger bod.

 

Artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat er na de eerste zitdag een mogelijkheid bestaat tot het brengen van een hoger bod. Het hoger bod dient binnen de 15 dagen te worden neergelegd bij de Notaris, hiervoor kan u beroep doen op een deurwaarder of contact opnemen met het notariaat zelf.

De som van het hoger bod moet 10 procent bedragen van de vastgestelde prijs met een minimum van 250 euro zonder hoger te moeten zijn dan 6.200 euro.

 

Indien er geen hoger bod wordt uitgebracht binnen de door de wet voorgeschreven periode, zal het pand definitief worden toegewezen aan de hoogste bieder in eerste zitdag. Wanneer er wel een hoger bod werd binnengebracht zal er opnieuw een periode aanvatte waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om te bezichtigen, waarna er op een door de Notaris vastgestelde datum een tweede zitdag zal worden georganisseerd. Op deze tweede zitdag zal het pand definitief worden toegewezen aan de hoogste bieder en bestaat er geen mogelijkheid meer om bij te bieden.

 

De situatie waarin het pand uiteindelijk niet wordt toegewezen is eveneens mogelijk. Dit zal zo zijn wanneer de verzoeker het goed niet wil verkopen tegen de prijs van het hoogste bod.

 

 

 

 

Samengevat

Publicatie & mogelijkheid tot bezichtiging

Eerste zitdag met toewijzing aan hoogste bieder onder de opschortende voorwaarde van hoger bod

Eventueel hoger bod binnen de termijn van 15 dagen

Opnieuw mogelijkheid tot bezichtigen tot aan tweede zitdag

Definitieve toewijs aan hoogste bieder

Copyright Notassist 2014 © All Rights Reserved - Disclaimer

Webdesign by NS