Uw partner doorheen een openbare verkoop

.

Kosten

 

Bij een openbare verkoop zal wordt de koopprijs niet onderling tussen de verkopende en aankopende parij worden bepaald maar zal de hoogste bieder de defintieve toewijzing van het goed verkrijgen.

 

Daarnaast zijn de bijkomende kosten bij een openbare verkoop evenwel anders dan wanneer u uit de hand zou kopen. Hiermee dient u rekening te houden bij het begroten van uw budget. Deze bijkomende kosten omvatten 3 factoren:

- Ereloon van de Notaris

- Registratierechten

- Bijkomende kosten m.b.t. de akte

 

Deze bijkomende kosten worden berekend op basis van de koopprijs en zijn proportioneel en degressief vastgelegd in een tabel die u kan verkrijgen van onze medemerkers.

 

Deze kosten worden gedragen door de hoogste bieder, de uiteindelijke koper van het pand.

Wij wijzen u er op dat de kosten hoger liggen dan bij een onderhandse verkoop.

 

 

 

 

Copyright Notassist 2014 © All Rights Reserved - Disclaimer

Webdesign by NS